Izročki

A1.D1 Zahteve in omejitve za uporabo obstoječe PLA vrvice v hmeljarstvu

Ta dokument opisuje sisteme za oporo rastlin, njihovo uporabo pri pridelavi rastlin v rastlinjakih in na prostem ter zahteve glede na tip pridelave. Kompostabilne oporne vrvice, narejene na osnovi biorazgradljivih polimerov, se uporabljajo že skoraj desetletje, medtem ko se o njihovi sprejemljivosti in podrobnostih glede njihovega razvoja in razgradnje še ne razpravlja. Vrvica Elite BIO, ki jo je izdelal Lankhorst, se že uporablja po vsem svetu za pridelavo v rastlinjakih.

A1.D2 Protokol za zbiranje in razvrščanje hmeljevine

Pri obiranju hmelja z njive odpeljemo celotno nadzemno biomaso, ki se na obiralnem stroju loči na storžke – pridelek in hmeljevino (liste in stebla, prepletena z oporno vrvico). Ta biomasa predstavlja dragocen vir organske mase in hranilnih snovi.

A1.D3 Protokol za modifikacijo hmeljevine

Zelfo Technology (ZT) ima izkušnje s širokim spektrom novih, lignoceluloznih vlaken, ki izvirajo iz kmetijstva, uporabnih v široki potrošnji/industriji. Predelana vlakna so lahko končni izdelek (kompozit) ali pa se uporabljajo kot sestavni del izdelka drugega proizvajalca. Količina suhih vlaken glede na sveži vzorec hmeljevine je med 25% in 70%, kar je odvisno od lastnosti izvornih vlaken in želenega končnega rezultata. Hmeljevina se najprej dostavi v predelovalni obrat ZT, odvisno od obsega sedanjih ali razširjenih ciljev projekta BioTHOP.

B1 Hop fibre sheets optimization and production

B1 Hop fibre reinforced composite optimization and production

B1 Complete quality analyses & guidelines for on-site hop biomass composting process

B2 Report on modified PLA twine, specifically adapted to the hop growing industry

B2 Validation report on novel PLA twine performances from hop field experiments

B2 Certification that produced BioTHOP twines are biodegradable in industrial and if proven possible with an improved recipe, on site composting

B3 Report on the adaptation of hop waste fiber materials to pulp moulding process

B3 Report on waste hop fibre moulded box insert demonstrator for packaging applications

B3 Certification that produced BioTHOP trays are biodegradable

B4 Report on optimal formulation of hop waste fiber reinforced PLA for injection moulding

B4 Report on planting pot demonstrators for horticulture applications

B4 Certification that produced BioTHOP planting pots are biodegradable/industrially compostable

B5 Guidelines for replication the BioTHOP twining methodology in other EU regions

B5 Guidelines for transferring the BioTHOP materials to other industrial sectors

B5 Replicability and transferability plan defined

B5 Final report on industrialisation plan of the resulted BioTHOP solutions

B5 Replication and/or Transfer Strategy

D1 Layman report released

D1 Life Information Boards documented and reported for the public feedback

D2 Interni načrt za vključevanje deležnikov

Interni načrt za vključevanje deležnikov je namenjen učinkoviti diseminaciji in obveščanju  deležnikov in ciljih skupin o projektu. Temelji na projektu LIFE BioTHOP in na zahtevah programa LIFE za dosego ciljev, ki sta:                                                                                                                                                                                                                                                            – ozaveščanje o projektu in razširjanje rezultatov  na lokalni, regionalni in mednarodni ravni ter povečanje sodelovanja deležnikov med in po izvedbi projekta,                                      – zagotavljanje rezultatov in dosežkov projekta deležnikom, širši javnosti in medijem.

D2 Study report of the local community feedback

D2 After Life Communication Plan

E1 Green Procurement Report

E1 After-Life plan