B4 Herstellung von biologisch abbaubaren Töpfen für den Gartenbau

V akciji B4 bomo iz novo razvitega kompozitnega materiala izdelali demonstrativne brizgane sadilne lončke za hitrorastoče poljedelske kulture, ki bodo osnovani na biopolimeru polimlečne kisline (PLA) in vlaknih odpadne hmeljevine. Lončki bodo tehnološko validirani za proizvodnjo sadik hmelja. V ta namen bo TECOS zasnoval  orodje za brizganje, upoštevajoč materialne karakteristike in zahteve končnega izdelka. Partner TECNOPACKAGING iz Španije je odgovoren za pripravo optimalne kompozitne formulacije na osnovi PLA polimera in vlaken odpadne hmeljevine, ki jih bo optimiziral partner ZELFO TECHNOLOGY iz Nemčije. Optimizacija in prilagoditev procesnih parametrov na demonstrativni pilotni liniji brizganja za proizvodnjo končnih prototipov bo potekala v treh zaporednih Demo Fazah, skozi katere bomo izhodne produkte te akcije potrdili za tehnično operativne namene, ustreznost biokompostiranja in recikliranja. V skupnem bomo proizvedli 2000 operativnih končnih izdelkov, ki bodo preizkušeni za proizvodnjo sadik hmelja na IHPS v začetku leta 2022. Letna potreba po lončkih za vzgojo sadik hmelja na IHPS je 200.000 kosov, zato je pomen uvedbe zelenih alternativnih materialov za take namene izjemno velik.

V okviru te akcije bomo dostavili dve tehnični poročili, ki ju lahko najdete med končnimi izročki:

  • B4.D1 Poročilo o optimalni formulaciji PLA z vlakni odpadne hmeljevine, primerni za tehnologijo brizganja
  • B4.D2 Poročilo o uporabi demonstrativnih lončkov za uporabo v vrtnarskem sektorju
IMG_akcijaB4_4
IMG_akcijaB4_1
IMG_akcijaB4_3