LIFE BioTHOP ANKETA o poznavanju problematike uporabe plastike/ LIFE BioTHOP SURVEY on awareness on the usage of plastics

SLO

Vabimo vas, da izpolnite anketo “LIFE BioTHOP ANKETA o poznavanju problematike uporabe plastike“. Zanima nas vaš odnos in mnenje o problematiki nerazgradljive plastike, vpeljevanju biorazgradljivih izdelkov v kmetijstvo, trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu.                                                                                                                                                                                            Anketa vam bo vzela pet minut. Rezultate raziskave bomo uporabili za izdelavo študije v okviru projekta LIFE BioTHOP. Sodelovanje je anonimno. Anketa je v slovenskem in angleškem jeziku. Odprta je do 15. 6. 2020. Za vsa vprašanja smo na voljo na ra.savinja@ra-savinja.si.  Pridružite se pri raziskavi in izpolnite anketo. S sodelovanjem v raziskavi se strinjate tudi s splošnimi pogoji, podanimi v izjavi o zasebnosti. Veselimo se vaših odgovorov ter se vam zahvaljujemo za čas in pomoč. Ker želimo zajeti širšo publiko, nam boste pomagali, če povezavo do ankete delite naprej med naše uporabnike, na spletnih omrežjih, spletnih straneh in jo pošljete po vaših kontaktih.

EN:

We kindly invite you to fill in a form: “LIFE BioTHOP SURVEY on awareness on the usage of plastics”. We are interested in your attitude and opinion on the issue of conventional plastics, the introduction of new bioplastic products in the agriculture sector, sustainable development and the circular economy.
Please take a few minutes to complete the following survey. The results of the research will be used to prepare a study within the LIFE BioTHOP project. Participation is anonymous. The survey is prepared in Slovene and English language. It will be open until 15 June 2020. For all questions, we are available at ra.savinja@ra-savinja.si. Participate in and complete it. By participating in the survey, you agree to the general terms and conditions set out in the privacy statement, available at www.life-biothop.eu. Thank you for your cooperation. Share the link to the survey among your users, on online networks, websites and to your contacts to reach a wider audience.