Dan za trajnost, četrtek 30. 11. 2023, občina Polzela

SL Dan za trajnostni razvoj – trajnost na podjetniški način

Tradicionalni Dan za trajnostni razvoj, ki ga skupaj organiziramo UPI – ljudska univerza Žalec in Razvojna agencija Savinja, je letos, 30. 11. 2023, ob pomoči TIC Polzela in Občine Polzela potekal na Polzeli. Sedmič po vrsti smo ugotavljali in izmenjavali dobre prakse in načrte na področju trajnostnega razvoja na našem območju, poskrbeli za nadaljnjo krepitev medsebojnih vezi ter morebitno prihodnje sodelovanje.

Na zanimivem in dobro obiskanem dogodku, namenjenem podpornemu okolju, podjetnikom in potencialnim podjetnikom ter različnim akterjem na področju trajnosti v Spodnji Savinjski dolini, smo letos odkrivali trajnost na podjetniški način: obiskali so podjetji Edit, d.o.o., in Kreativno fabriko, d.o.o., dva primera oživitve opuščenih poslovnih con Garant in Tovarna nogavic Polzela. Izpostavili so, da je poleg poslovne uspešnosti pomembno tudi družbeno odgovorno poslovanje.

Srečanje smo zaključili s predstavitvijo in obiskom Kmetije Košec, okolju prijazne in večkrat nagrajene kmetije. Udeleženci smo se strinjali, da v občini obstaja veliko bogastva s področja trajnostnega podjetništva, ki ga želijo v prihodnjem letu odkrivati tudi v ostalih občinah Spodnje Savinjske doline.

Dogodek je bil tudi priložnost za izmenjavo mnenj, predstavitev EU projektov (JR Podporno okolje 2023 – 2025, LIFE BioTHOP, LAS SSD, LAS SSD »HiP zgodba«), aktualnih dogodkov ter druženje. Organiziran je bil v okviru JR za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025 in je financirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, javna agencija.