Obisk kolegov Programa LIFE – HR Nacionalna kontaktna točka/ Visit by LIFE colleagues – CRO National Contact Point, 5. 10. 2023

SI V okviru strokovne ekskurzije po Sloveniji so nas obiskali kolegi Programa LIFE – HR Nacionalna kontaktna točka. Dr. Andreja Čerenak je predstavila Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in njegovo delovanje ter žlahtnjenje hmelja, dr. Miha Ocvirk pa področje pivovarstva, ki je tudi naše močno področje. Kolege je navdušilo, da je program usposabljanja Brewing School, ki ga izvajamo, običajno izvajan tudi za skupino ‘ne-slovenskih’ udeležencev v angleščini. Dr. Barbara Čeh pa je predstavila vpeljavo krožnega gospodarstva v hmeljarstvo ter naše tehnološke in trajnostne rešitve v okviru LIFE projekta BioTHOP, katerega vodilni partner je bil Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Seveda smo se poslovili s tradicionalnim fotografiranjem z zastavama LIFE programa, evropskega mehanizma za okoljske projekte. Hvala za obisk in prijetno druženje! Veselimo se super sodelovanja v prihodnjih projektih.

EN As part of a professional excursion around Slovenia, we were visited by colleagues from the LIFE Programme – CRO National Contact Point. Dr. Andreja Čerenak presented the Institute of Hops and Brewing of Slovenia and its activities and hop breeding. Dr. Miha Ocvirk presented the field of brewing, which is also our strong area. Colleagues were impressed that our Brewing School training programme is usually also delivered to a group of ‘non-Slovenian’ participants in English. Dr Barbara Čeh presented the introduction of the circular economy in hop growing and our technological and sustainable solutions within the LIFE project BioTHOP, whose lead partner was the Slovenian Institute of Hops and Brewing. Of course, we said goodbye with the traditional photo with the flags of the LIFE Programme, the European mechanism for environmental projects.  We look forward to great cooperation in future projects.