Sejem Eco wave 2022/ Eco wave 2022 fair

SI Eco Wave je specializiran sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji, ki celovito obravnava okoljske tehnologije. Zasnovan je v sedmih modulih, ki so povezani s trajnostnim razvojem in zeleno ekonomijo – voda, ravnanje z odpadki in reciklaža, obnovljivi viri energije, zrak (kakovost zraka), dekontaminacija tal, okoljske tehnologije in tehnike/analize, laboratorijske tehnike, informacijske in komunikacijske tehnologije. Na sejmu se je predstavilo 5 LIFE projektov, med njimi tudi projekt LIFE BioTHOP. Predstavili smo vpeljavo biorazgradljive vrvice v hmeljišča in uporabo hmeljevine v novih industrijskih produktih.

EN Eco Wave is B2B trade fair for environmental technologies in Slovenia and the CEE region. It is designed in 7 modules – Water and sewage, Waste Management and Recycling, Air Quality, Renewable Energy, Soil Decontamination, Environmental technologies and Analisis and laboratory Techniques and ICT. 5 LIFE projects were present at the fair, including the LIFE BioTHOP project. We presented the introduction of biodegradable twine to hop growing sector and the use of hop waste biomass in new industrial products.

ecowave