News

Replikacija BioTHOP vrvice v druge regije – PIVOVARNA ZAJC NA NOTRANJSKEM/ Replication region for the BioTHOP PLA twine - ZAJC BREWERY (SI)

SLO Pivovarna Zajc iz Cerknega ima svoje lastno mini hmeljišče v velikosti 22 rastlin hmelja, v katerem letos preizkušajo BioTHOP biorazgradljivo vrvico za oporo hmelju kot zamenjavo za ...

Read more

BioTHOP presentation on AgroClimaWater video International Conference / Predstavitev BioTHOP-a na AgroClimaWater video mednarodni konferenci

SLO  Danes smo na zaključni video konferenci projekta LIFE AgroClimaWater, z naslovom Water Efficiency and Climate Resilient Agriculture, predstavili projekt LIFE BioTHOP. Mreženje je zaradi ...

Read more

Izmenjava dobrih praks - mesti Žalec in Buzet/ Exchange of good practices - the towns of Žalec and Buzet (CRO)

SLO Konec meseca junija  je delegacija Občine Žalec in Razvojne agencije Savinja obiskala Mesto Buzet, kjer se nahaja tudi Istrska pivovarna. Poleg izmenjave dobrih praks med lokalnimi ...

Read more

Tretje virtualno srečanje partnerjev projekta BioTHOP/ 3rd Virtual Steering Committee Meeting of BioTHOP partners

SLO 18.6.2020 smo uspešno izpeljali tretje srečanje partnerjev, ki je tokrat potekalo virtualno. V sklopu celodnevnega programa smo aktivno sodelovali vsi partnerji projekta, ki prihajamo iz 5-tih ...

Read more

Projektno poročanje političnim odločevalcem in sofinancerjem Spodnje Savinjske doline/ Project reporting to political decision-makers and co-financiers of the Lower Savinja Valley

SLO V Žalcu smo, 12. junija 2020, političnim odločevalcem in sofinancerjem Spodnje Savinjske doline predstavili rezultate projekta LIFE BioTHOP. Seznanili smo jih z aktivnostmi in rezultati ...

Read more

Predstavitev LIFE BioTHOP EIP fokusni skupini EIP-AGRI FG 41 / Presentation of the LIFE BioTHOP project to the EIP focus group EIP-AGRI FG 41

SLO:  Da bi odpravili težave, ki jih predstavlja trenutna uporaba plastike v kmetijstvu EU in  izboljšali  morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi v prihodnosti, so potrebni ...

Read more

LIFE BioTHOP ANKETA o poznavanju problematike uporabe plastike/ LIFE BioTHOP SURVEY on awareness on the usage of plastics

SLO Vabimo vas, da izpolnite anketo "LIFE BioTHOP ANKETA o poznavanju problematike uporabe plastike". Zanima nas vaš odnos in mnenje o problematiki nerazgradljive plastike, vpeljevanju ...

Read more

BioTHOP foto natečaj "HMELJ IN OKOLJE" / BioTHOP Photo Competition "HOP & ENVIRONMENT"

SLO: Foto natečaj “HMELJ IN OKOLJE” traja med 25. 03. 2020 in 30. 09. 2020. Namen natečaja je ozaveščanje javnosti  o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem na vseh ravneh delovanja, s ...

Read more

BioTHOP twine for season 2020 on the fields / Vrvice BioTHOP za sezono 2020 so že na hmeljiščih

EN: Hop growers in Savinja Valley have already set the biodegradable BioTHOP twines for season 2020 to support the hop plants. The twines are made and developed by partner Lankhorst Yarns and are ...

Read more

Spring is time for compost assessments / Pomlad je čas vrednotenja kompostov

SI: V aprilu smo začeli z obširno analizo kompostnih kupov s hmeljevino, prepleteno z BioTHOP vrvico, ki smo jih v jeseni 2019 postavili na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ...

Read more

Proizvodi iz odpadne hmeljevine – sadilni lonček; novica objavljena v reviji EOL

V februarski številki revije EOL 146 je bila objavljena novica o sadilnih lončkih, kot proizvodu iz odpadne hmeljevine. Predstavljen je bil tudi projekt LIFE BioTHOP. Partnerji stremimo k ...

Read more

Nastali so prvi bioplastični sadilni lončki v okviru projekta / LIFE BioTHOP proudly represents the first bioplastic planting pots

TECOS, partner projekta LIFE BioTHOP, z veseljem najavlja, da je prva validacijska testna serija proizvodnje bioplastičnih sadilnih lončkov uspela! Pilotna linija brizganja sadilnih lončkov je ...

Read more
1 2 3 6