Predstavitev projekta LIFE BioTHOP in 70 let delovanja IHPS v Občinski knjižnici Žalec/ Presentation of the LIFE BioTHOP project and 70 years of IHPS in the Žalec Municipal Library

SI 21.2.2023 smo na prijetnem dogodku v knjižnici Žalec predstavili vpetost Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Spodnjo Savinjsko dolino in vpeljavo krožnega gospodarstva v hmeljarstvo v okviru projekta LIFE BioTHOP. Hvala knjižnici za organizacijo in prijetno vzdušje ter pripravo luštne razstave izdelkov LIFE Biothop.

Vabljeni vsi v knjižnico na ogled do 6. marca!

EN On 21.2.2023, at a nice event in the Žalec library, we presented the involvement of the Institute of Hops and Brewing of Slovenia in the Lower Savinja Valley and the introduction of the circular economy in hop growing within the LIFE BioTHOP project. Thank you to the library for the organisation and the pleasant atmosphere and for preparing a nice exhibition of LIFE BioTHOP products.

Everyone is welcome to visit the library until 6 March!

Foto: Ema ČM in B. Čeh