2. LIFE BioTHOP ANKETA o socialno-ekonomskih vplivih projekta/ 2nd socio-economic Survey BioTHOP

SLO

Vabimo vas, da izpolnite anketo 2. LIFE BioTHOP ANKETA o socialno-ekonomskih vplivih projekta.

Zanima nas vaše mnenje o trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu, v povezavi s konkretnimi rezultati projekta, ki so odlična alternativa konvencionalni plastiki.  Rezultate raziskave bomo uporabili za izdelavo druge študije v okviru projekta LIFE BioTHOP. Prav tako je to možnost novega poslovnega sodelovanja. Anketa vam bo vzela nekaj minut in bo odprta do 15.07.2022. Sodelovanje je anonimno. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na ra.savinja@ra-savinja.si.

 

EN

We kindly invite you to fill in a form: 2nd socio-economic Survey BioTHOP

We would like to know your opinion on sustainability and the circular economy, in relation to the concrete results of the project, which are an excellent alternative to conventional plastics. The results of the research will be used to prepare a second study within the LIFE BioTHOP project. It can also be an opportunity for new business collaboration. Participation is anonymous. The survey will take you a few minutes and will be open until 15 July 2022.
For all questions, we are available at ra.savinja@ra-savinja.si.