Video navodila “Kako kompostirati biomaso hmelja in biorazgradljive kompostabilne vrvice BioTHOP”/ Video instructions “How to compost hop biomass with biodegradable and compostable BioTHOP twine”

safe_image
SI Prijazno vabljeni, da si ogledate video navodila “Kako kompostirati biomaso hmelja in biorazgradljive kompostabilne vrvice BioTHOP” –  v angleščini
EN You are kindly invited to view video instructions “How to compost hop biomass with biodegradable and compostable BioTHOP twine” – in English