2nd International Webinar on “ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CLIMATE CHANGE”/ 2. mednarodni spletni seminar “OKOLJSKA TRAJNOST IN PODNEBNE SPREMEMBE”

FOTO2

SI

V okviru 2. mednarodnega spletnega seminarja “OKOLJSKA TRAJNOST IN PODNEBNE SPREMEMBE” je Lucija Luskar, IHPS  predstavila rezultat projekta LIFE BioTHOP  “Kakovost komposta iz biomase hmelja in  priprava kompostnega kupa”.

EN

In the frame of 2nd International Webinar on “ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CLIMATE CHANGE” Lucija Luskar (IHPS) presented “Quality of compost from hop biomass related to compost heap preparation” as part of LIFE BioTHOP project results.

Več na/  more at: https://crgconferences.com/environmental