Article published in Applied Sciences, special issue: Frontier Research in Hop – On-Farm Composting of Hop Plant Green Waste—Chemical and Biological Value of Compost/ Objava znanstvenega članka – Kompostiranje hmeljevine na kmetiji – kemijska in biološka vrednost komposta

SI V znanstveni reviji “Applied Sciences”, posebni številki ”Frontier Research in Hop” je bil objavljen članek z naslovom On-Farm Composting of Hop Plant Green Waste—Chemical and Biological Value of Compost, avtorjev Lucije Luskar, Julije Polanšek, Aleša Hladnika in Barbare Čeh. V članku so predstavljene možnosti predelave hmeljevine v kompost, ki ga lahko uporabimo kot organsko gnojilo in kakovost komposta glede na tehnologijo kompostiranja.

 

EN  An article entitled On-Farm Composting of Hop Plant Green Waste — Chemical and Biological Value of Compost, written by Lucija Luskar, Julija Polanšek, Aleš Hladnik and Barbara Čeh, was published in the scientific journal “Applied Sciences”, special issue “Frontier Research in Hop”. The article presents the possibilities of processing hop waste biomass into compost, which can be used as an organic fertilizer and the quality of compost according to composting technology.

You can access the article here: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/9/4190/htm