Dan za trajnost 2022/ Sustainability day 2022

SI Dan za trajnost je 13. oktobra povezal vseh šest občin Spodnje Savinjske doline, ki so tudi sofinancerji #LIFEproject #BioTHOP, v čudovitem okolju občine Vransko. Izmenjava informacij iz različnih navdihujočih projektov je dnevu dala piko na i. Financerjem smo predstavili zadnje izsledke našega projekta in jih povabili na zaključno konferenco 15. novembra.

EN on 13th October, the Day for Sustainability brought together all six municipalities of Lower Savinja Valley, which are also co-financiers of the #LIFEproject #BioTHOP, in the beautiful surroundings of the municipality of Vransko. The exchange of information from various inspiring projects put the finishing touch on the day. We presented the latest results of our project to the financiers and invited them to the final conference on 15th November.

danzatrajnost