7. tehnološki sestanek s hmeljarji / 7th technological meeting with hop growers 15. 8. 2023

SI Letošnji 7. tehnološki sestanek s hmeljarji je potekal v Šempetru v znamenju poplave, ki je prizadela tudi hmeljarska območja v preteklih dneh. Direktor Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Bojan Cizej je na začetku povedal, da je bil poplavljen tudi inštitut in da v teh dneh poteka čiščenje.
Sledile so aktualne teme s področja hmeljarstva, med drugim tudi predavanje Ana Karničnik o pripravah na kompostiranje hmeljevine na kmetijah.

EN This year’s 7th technology meeting with hop growers took place in Šempeter in the wake of the flooding that also affected hop-growing areas in recent days. Bojan Cizej, Director of the Slovenian Institute of Hop Growing and Brewing, started by saying that the institute had also been flooded and that the clean-up was ongoing.
This was followed by topical issues in the field of hop-growing, including a lecture by Ana Karničnik on preparing for on-farm composting of hop residues.

tehnološki