AGRA Fair and BioTHOP presentation / Projekt BioTHOP na sejmu AGRA 26. 8. – 31.8. 2023

SI Na mednarodnem Pomurskem kmetijskem sejmu AGRA smo 100.000 obiskovalcem predstavili trajnostne in biokrožne rešitve projekta LIFE Biothop.

EN At the international agricultural fair AGRA at the Pomurje Fair, we presented the sustainable and (bio)circular solutions of the LIFE Biothop project to 100,000 visitors.