Biorazgradljiva embalaža iz hmeljevih vlaken v procesu testiranja / Biodegradable bottle trays based on transformed hop waste are currently being tested

SI

Biorazgradljiva embalaža za steklenice vina iz hmeljevih vlaken, ki je nastala v okviru projekta Life BioTHOP je v procesu testiranja. Embalaža je plod sodelovanja IHPS s partnerjema TRIDAS in Zelfo technology. Nemški partner Zelfo technology je predelal hmeljevino v celulozna vlakna, ki so osnova za izdelavo embalaže za steklenice vina. Končna mešanica vlaken vsebuje 50 % vlaken iz hmeljevine. Iz nje je češki partner TRIDAS načrtoval in izdelal končni izdelek. Embalaža ima nizek vpliv na obremenitev okolja, odlične lastnosti za oblazinjenje in je 100 % biorazgradljiva, reciklabilna in kompostabilna. Njeno funkcionalnost trenutno testirajo tudi mnogi vinarji iz Spodnje Savinjske doline, med njimi vinarstvo Šoštarič z vinogradi v Juršincih.

EN

Biodegradable wine bottle trays based on transformed hop waste, created as part of the Life BioTHOP project are currently being tested. The packaging is the result of IHPS′ collaborations with partners TRIDAS and Zelfo technology. German partner Zelfo technology has processed hop biomass into cellulose fibers, which are the basis for the production of packaging for wine bottles. The final fiber mixture contains 50 % of hop fibers. From it, the Czech partner TRIDAS has designed and manufactured the final product. The packaging has a low impact on the environment, excellent upholstery properties and is 100 % biodegradable, recyclable and compostable. Its functionality is currently being tested by many winemakers from the Lower Savinja Valley, including the Šoštarič winery with vineyards in Juršinci.