BioTHOP na sejmu Ecomondo 2022/ BioTHOP at Ecomondo 2022

SI Ecomondo je mednarodni sejem za materiale in energijo, ki poteka od 8. do 11. novembra v Riminiju v Italiji. Je pomemben dogodek za tehnološke in industrijske inovacije v Evropi. Na eni platformi združuje vse sektorje krožnega gospodarstva: od predelave surovin in energije do trajnostnega razvoja. Na njem se predstavlja tudi projekt LIFE BioTHOP.

EN Ecomondo is International trade fair for material and energy, which takes place from 8.-11. November in Rimini, Italy. It is important event in Europe for technological and industrial innovation. It brings together all sectors of the circular economy on a single platform: from the recovery of materials and energy to sustainable development. LIFE BioTHOP is present there as well.