BioTHOP predstavljen v okviru konference “Kmetijstvo in prehrana”, Burgas, Bolgarija/ BioTHOP presented at conference “Agriculture and food”, Burgas, Bolgaria, 17.8.2021

SI Barbara Čeh in Lucija Luskar (IHPS) sta predstavili projekt LIFE BioTHOP in njegove rezultate v okviru 9. mednarodne konference “Kmetijstvo in prehrana”, v Burgasu, Bolgarija.

EN Barbara Čeh and Lucija Luskar (IHPS) presented the LIFE BiOTHOP project and results within the 9th international conference “Agriculture and Food”, in Burgas, Bulgaria.