Bronasto priznanje na nacionalni ravni za LIFE BioTHOP/ Bronze award at national level for LIFE BioTHOP

SI V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) že 20. leto podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podelitev je potekala pod sloganom Z inovacijami presegamo meje na Brdu pri Kranju. Nacionalna priznanja GZS predstavljajo najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. GZS je letos podelila 7 zlatih, 23 srebrnih, 12 bronastih ter 3 posebna priznanja za inovacijski izziv. Veseli smo bronastega priznanja za idejo – inovacijo vpeljava biorazgradljive vrvice v hmeljišča in uporaba hmeljevine v novih industrijskih produktih – BioTHOP. IHPS in projektni partnerji so s tem projektom v hmeljarstvo vpeljali idejo krožnega gospodarstva. Nagrado sta prejeli avtorici ideje dr. Barbara Čeh z IHPS in dr. Vesna Žepič Bogataj iz Tecosa. V posebnem katalogu, so v GZS predstavili vse inovacije; predstavitev BioTHOP najdete na straneh 78 in 79. Povzetek dogajanja s podelitve nagrad najdete tukaj.

EN As part of the Innovation Day, the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (GZS) awarded national awards to the most innovative companies and innovators in companies and other organizations for the 20th time. The award ceremony took place under the slogan “With innovations, we go beyond borders” at Brdo pri Kranju. The national awards of the Chamber of Commerce and Industry represent the highest recognition of the innovative achievements of Slovenian companies and thus the promotion of innovation in Slovenia. This year, GZS awarded 7 gold, 23 silver, 12 bronze and 3 special awards for the innovation challenge. We are happy to receive a bronze award for the idea – innovation of introducing biodegradable twine into hop fields and the use of hops in new industrial products – BioTHOP. With this project, IHPS and project partners introduced the idea of a circular economy to hop growing sector. The award was given to the authors of the idea, dr. Barbara Čeh from IHPS and dr. Vesna Žepič Bogataj from Tecos. In a special catalog, GZS presented all the innovations; the BioTHOP presentation can be found on pages 78-79. You can found the summary from award ceremony here.

inov