Circular Economy: how LIFE projects are performing all round/ Krožno gospodarstvo spodbujajo tudi LIFE projekti

EU EC circulareconomy_life
EU EC page news leskosek2

SLO

Spoznajte, kako številni projekti LIFE iščejo načine, da spremenijo odpadke v dragocene vire. Med njimi je tudi projekt LIFE BioTHOP! Več…

 

EN

Several LIFE projects are finding ways to turn waste into valuable resources.  Among them is also the LIFE BioTHOP project – Hip hop hooray! More…