Delegacija Občine Žalec in partner RAS na poslovnem obisku Biograd na Moru (CRO) / Delegation of the Žalec Municipality and Partner DAS on a business visit to Biograd na Moru (CRO) 18. – 20. 3. 2022

20220319_173016

SI Delegacija Občine Žalec in partner RAS je med 18. in 20. 3.3 2022 obiskala  Biograd na Moru. Stojan Praprotnik, direktor RAS  je predstavnikom občine, lokalnim vinogradnikom in pridelovalcem olivnega olja predstavil tudi projekt LIFE BioTHOP in trenutne rezultate.

EN A delegation from the Žalec Municipality and partner DAS visited Biograd na Moru between 18 and 20 March 2022. Stojan Praprotnik, director of RAS, also presented the LIFE BioTHOP project and current results to representatives of the municipality,  local winegrowers and olive oil producers.