Objavljena dva prispevka v Hmeljarskem biltenu 2019 / Two articles published in Hop Bulletin 2019

SLO:

V Hmeljarskem biltenu 2019 smo objavili dva članka z rezultati projekta BioTHOP, in sicer Trajnostna opora hmelju z uporabo PLA vodil – str. 69 (Calcar in Eblagon) in Hmeljevina kot vhodni material za kompostiranje  – str. 81 (Čeh, Luskar, Čremožnik).

EN:

We have published two articles with the results of BioTHOP in Hop Bulletin 2019 – Sustainable hop crop supports using compostable PLA twines – pg. 69 (Calcar and Eblagon) and Hop biomass after harvest as input material for composting – pg. 81  (Čeh, Luskar, Čremožnik).