Gnojilni poskus s hmeljevino/ Hop biomass fertilizing trial

SI V septembru smo zasnovali gnojilni poskus- kako deluje zrel kompost iz hmeljevine na rastline v primerjavi s sveže navoženo hmeljevino. Poglejte si, kako poskus izgleda: https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/videos/618913379963677/
Več izveste, ko rastlinice še zrastejo; spremljajte nas tukaj in na Facebook strani.

EN In September, we started fertilizing trial – how mature compost from hop biomass affect plants compared to fresh hop biomass. See how trial looks like: https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP/videos/618913379963677/
We will report more when the plants have grown a bit more; follow us here and on Facebook.