IHGC in Slovenija/ Mednarodna znanstvena konferenca hmeljarjev letos v Sloveniji, 27.6.2023

0

SI IHGC konferenca se je letos odvijala v Sloveniji. Ana Karničnik iz IHPS je predstavila projekt LIFE BioTHOP, možnosti, kako trajnostno uporabiti hmeljevino ter ostale tehnološke rešitve projekta.

EN The IHGC conference took place in Slovenia this year. Ana Karničnik from IHPS presented the LIFE BioTHOP project, the possibilities to use hop waste sustainably and other technological solutions of the project.