Objavljena dva nova tehnična e-NOVIČNIKA/ 5th and 6th Technical NEWSLETTERs published

Objava novice splet

SLO Izdali smo še zadnja dva tehnična e-NOVIČNIKA “BioTHOP vrvica iz PLA, prilagojena za uporabo v pridelavi hmelja” ter “Hmeljeva vlakna iz hmeljevine z biorazgradljivo vrvico”. Prijazno vabljeni k branju – NOVIČNIK 5 / NOVIČNIK 6

 

EN We published the last two  Technical NEWSLETTERs “BioTHOP PLA twine modified for hop-growing use” and “Natural fibres from hop waste & natural fibre twine”. You are kindly invited to read it – Newsletter 5 / Newsletter 6