Izdaja poročila za javnost/ Issue of press release

SI V marcu je izšlo poročilo za javnost (Laymans report), v katerem najdete vse informacije o projektu LIFE BioTHOP. Poročilo je izšlo v slovenščini ter jezikih ostalih partnerjev projekta.

Poročila najdete tukaj: https://www.life-biothop.eu/dissemination/

EN: A press release (Laymans report) was published in March. It contains all the information about LIFE BioTHOP project. The report was published in Slovene and in languages of other project partners.

Reports can be found here: https://www.life-biothop.eu/dissemination/