Kompostiranje v letu 2022/ Composting in 2022

SI Tudi letos kompostiramo hmeljevino, ki je ostala po obiranju hmelja. V tem videu si lahko ogledate obračanje kompostnega kupa. To je kompostni kup po enem mesecu kompostiranja. Obrnemo/premešamo ga vsakič, ko se temperatura dvigne nad 60°C.

EN Also this year, we are composting hop biomass that was left over after harvesting the hop plants. In this video you can see the turning of a compost pile. This is the compost pile after one month of composting. We turn/mix it every time the temperature rises above 60°C.