Kruševac (RS), Transfer of knowledge and experience to facilitate access to EU funds/ »Prenos znanja in izkušenj za lažji pristop k skladom EU« 11.10 – 14.10.2020

k4

SLO V okviru projekta »Prenos znanja in izkušenj za lažji pristop k skladom EU« se je  delegacija iz Razvojne agencije Savinje in Občine Žalec odzvala povabilu pobratenega mesta Kruševac. Direktor Razvojne agencije Savinja je skupaj s sodelavci predstavil številne EU projekte ( LIFE BioTHOP, LAS SSD,…). V okviru delovnega obiska smo ponovno doživeli gostoljubnost partnerja in se seznaniti s potencialom, ki ga skriva Rasinsko okrožje.

ENG As part of the project “Transfer of knowledge and experience to facilitate access to EU funds”, a delegation from the Development Agency Savinja and the Municipality of Žalec responded to the invitation of the twinned town of Kruševac. The director of the Savinja Development Agency, together with his colleagues, presented numerous EU projects (LIFE BioTHOP, LAG SSD,…). As part of the working visit, we once again experienced the hospitality of our partner and became acquainted with the potential hidden in the Rasina district.