LIFE Biothop na 57. seminarju o hmeljarstvu / LIFE Biothop on 57th Hop Seminar

Na tehničnem seminarju, ki smo ga organizirali v okviru 57. seminarja o hmeljarstvu v Laškem, smo predstavili projekt LIFE BioTHOP in rezultate prve polovice leta poteka projekta. 121 udeležencev iz hmeljarskega  sektorja je bilo obveščenih o tehničnih in okoljskih izsledkih projekta. Seminarja so se udeležili tudi sofinancerji projekta.

Ogled videa tukaj.

At the Techical seminar today, which we organized within 57th Hop Seminar in Laško, Slovenia, we presented LIFE project BioTHOP and the results from the first 1/2 year. 121 participants from hop industry sector were informed about technical and environmental side of our activities. Cofinancers of the project also joint us.