LIFE BioTHOP “Novelty – bioplastics and biodegradable packaging from hops fibre from the Savinja Valley – biocircular economy in practice” at AGRA fair/ Projekt BioTHOP predstavljen v okviru sejma AGRA “Novost – bioplastika in biorazgradljiva embalaža iz hmeljevine iz Savinjske doline – biokrožno gospodarstvo v praksi”, Gornja Radgona, 21 – 26.8.2021

SLO V okviru Pomurskega sejma smo TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Ekoci Ekološka civilna iniciativa predstavili projekt LIFE BioTHOP. Organizirali smo posvet “Novost – bioplastika in biorazgradljiva embalaža iz hmeljevine iz Savinjske doline – biokrožno gospodarstvo v praksi”. Naše sejemsko mesto so si  poleg kmetijskega ministra drt. Podgorška ogledali številni politični odločevalci, predstavniki različnih inštitucij, kot tudi obiskovalci iz Slovenije in tujine (partnerji iz Srbije).
EN  At the Pomurje Fair partners TECOS Development Center of Toolmaking of Slovenia, Institute of Hop Growing and Brewing of Slovenia and Ekoci Ecological Civil Initiative presented the LIFE BioTHOP project. We organised a lecture “Novelty – bioplastics and biodegradable packaging from hops fibre from the Savinja Valley – biocircular economy in practice”. Our outdoor exhibition space was visited by many political decision-makers, representatives of many institutions,  as well as visitors from Slovenia and abroad (partners from Serbia).