LIFE BioTHOP online Technical seminar on 58th Hop Seminar / LIFE BioTHOP spletni tehnični seminar v okviru 58. seminarja o hmeljarstvu

SI

Na spletnem tehničnem seminarju, ki smo ga organizirali v okviru 58. seminarja o hmeljarstvu, smo 86 udeležencem predstavili rezultate LIFE BioTHOP projekta.

Dr. Barbara Čeh (IHPS, vodilni partner) je predstavila biorazgradljivo vrvico, kako in kam s hmeljevino. Lucija Luskar in dr. Barbara Čeh (IHPS) sta predstavili izkušnje s kompostiranjem hmeljevine z biorazgradljivo vrvico BioTHOP. Dr. Vesna Žepič Bogataj (TECOS, partner) pa je podrobneje  predstavila tehnološki razvoj že druge generacije sadilnih lončkov iz hmeljevine.

Spletnega seminarja so se udeležili domači in tuji hmeljarji,  deležniki, predstavniki ministrstev, različnih inštitucij, kot tudi sofinancerji projekta – občine SSD in partnerji.

EN

In the frame of traditional Hop Seminar organised by IHPS, we performed online technical seminar about the LIFE BiotHOP project results to 86 participants.

Dr. Barbara Čeh (IHPS, lead partner) presented why to use biodegradable twine and all about the hop waste. Lucija Luskar and dr. Barbara Čeh (IHPS) presented Hop biomass (mixed with the BioTHOP PLA twine) composting process.  Dr. Vesna Žepič Bogataj (TECOS, project partner) explained technological process of  The second generation of hop planting pots.

The webinar was attended by domestic and foreign hop growers, stakeholders, representatives of ministries, various institutions, as well as co-financiers of the project – municipalities of the Lower Savinja Valley and partners.