Meeting of the expert council for tourism of the Žalec Institute for Culture, Sport and Tourism / Srečanje članov strokovnega sveta za turizem ZKŠT Žalec, 13.1.2021

SLO

Na današnjem srečanju članov strokovnega sveta za turizem ZKŠT Žalec je Alenka Doler, RAS predstavila rezultate LIFE projekta BioTHOP in izdelane promocijske materiala v sklopu natečaja “HMELJ in OKOLJE”.

EN

At today’s meeting of members of the expert council for tourism of the Žalec Institute for Culture, Sport and Tourism, Alenka Doler, DAS presented the results of the LIFE project BioTHOP and the promotional material produced as part of the “HOPS and ENVIRONMENT” competition.