Networking on CITRUSPACK Project Final Conference/ Mreženje na zaključni konferenci projekta CITRUSPACK

EN:

The CITRUSPACK project aims to demonstrate that sustainability and efficiency can be applied to agricultural and industrial practices by researching and boosting the potential of by-products coming from the citrus fruits juice production through their valorisation in several new value chains. At the end of the project researchers and participating companies have obtained three solutions with high added value into the packaging and cosmetic sector. This project is coordinated by AITIIP and accounts with the partnership of AMC Innova Juice and Drinks S.L. (Spain), EROSKI (Spain), OWS Nv (Belgium), OLVETIA(Greece), Plastipolis (France) and TECOS (Slovenia).

Project partners have outlined the collaboration with project LIFE BioTHOP, as citrus-PLA granulates were used at TECOS to inject some of demo planting pots, which are one of the outputs of project BioTHOP. In last section, where similar LIFE projects were presented, Vanesa Martinez form Tecnopackaging has presented BioTHOP project activities.

We are honoured to collaborate with project CITRUSPACK and wish them good luck in their final months of the project implementation.

SLO:

Cilj projekta CITRUSPACK je dokazati, da so kmetijske in industrijske prakse v proizvodnji citrusnih sokov lahko trajnostne in učinkovite z razvojem potenciala odpadkov. Z valorizacijo le teh, se poveča dohodek kmetov in proizvajalcev v vrsti novih vrednostnih verig. Ob koncu projekta so raziskovalci in partnerji projekta predstavili tri produkte z dodano vrednostjo za embalažni in kozmetični sektor. Koordinator projekta je AITIIP (Španija), partnerji pa so: AMC Innova Juice and Drinks S.L. (Španija), EROSKI (Španija), OWS Nv (Belgija), OLVETIA(Grčija), Plastipolis (Francija) in TECOS (Slovenija).

Partnerji projekta so izpostavili sodelovanje s projektom LIFE BioTHOP, saj je iz granulata citrusnih odpadkov in PLA v podjetju TECOS nastalo tudi nekaj demonstracijskih lončkov za vrtnarstvo, ki so eden od ciljev projekta BioTHOP. V zadnji sekciji, kjer so predstavili podobne projekte, pa je Vanesa Martinez (Tecnopackaging) podrobno predstavila dejavnosti projekta BioTHOP.

Ponosni smo, da sodelujemo s projektom CITRUSPACK. Želimo jim vso srečo pri zaključevanju projektnih aktivnosti.