Objavi znanstvenih člankov o kompostiranju/ Publication of papers about composting

SI V septembru in oktobru sta bila objavljena dva znanstvena članka. V septembru je izšel članek z naslovom Hop Biomass Composting Approach Impact on Compost Microbiological Properties, avtoric Lucije Luskar in Barbare Čeh. Objavljen je v znanstveni reviji Agricultural Research & Technology Open Access Journal.

Do članka lahko dostopate tukaj: https://juniperpublishers.com/artoaj/pdf/ARTOAJ.MS.ID.556329.pdf?fbclid=IwAR1qpmQ7xB_XaB6cu855KLwhq9ZqHQ153MueI5Zo26-nuN_4LI90lhrhX7s

V oktobru je izšel članek z naslovom On-site composting of hop biomass with biobased polymeric twine, avtoric Lucije Luskar, Julije Polanšek ter Barbare Čeh. Predstavljen je bil na 18. simpoziju o ravnanju z odpadki in trajnem odlaganju, ki je potekal na Sardiniji.

EN In September and October, two papers were published. In September, Hop Biomass Composting Approach Impact on Compost Microbiological Properties, written by Lucija Luskar and Barbara Čeh was published in Agricultural Research & Technology Open Access Journal.

You can access paper here: https://juniperpublishers.com/artoaj/pdf/ARTOAJ.MS.ID.556329.pdf?fbclid=IwAR1qpmQ7xB_XaB6cu855KLwhq9ZqHQ153MueI5Zo26-nuN_4LI90lhrhX7s

In October, a paper with title On-site composting of hop biomass with biobased polymeric twine, written by Lucija Luskar , Julija Polanšek and Barbara Čeh was issued. It was presented on 18th International Symposium on Waste Management and Sustainable Landfilling in Sardinia.