Ogled rastlinjaka z akvaponičnim sistemom / Visit to the greenhouse with aquaponic system

SLO 28 udeležencev si je, 20.7.2021, ogledalo rastlinjak z akvaponičnim sistemom.  Dogodek je bil organiziran v sklopu sodelovanja med projektoma LIFE BioTHOP in Zero Waste Žalec. Kot opora paradižniku se v rastlinjaku uporablja tudi biorazgradljiva BioTHOP vrvica. Spoznali smo prednosti in slabosti akvaponike.

EN 28 participants visited, 20.7.2021, the greenhouse with an aquaponic system. The event was organised as a cooperation between LIFE BioTHOP and Zero Waste Žalec. A biodegradable BioTHOP twine is used in the greenhouse as support for tomatoes. We learned the benefits and weaknesses of aquaponics.