Okoljsko srečanje 2021/ Environmental Meeting 2021

SLO V organizaciji časnika Finance je 19. oktobra potekalo Okoljsko srečanje 2021 z naslovom  “Napredni okoljski projekt – dejavniki uspeha in prilagajanja podnebnim spremembam”. V okviru srečanja je dr. Barbara Čeh predstavila naš Life BioTHOP projekt vpeljave biorazgradljive vrvice v hmeljarstvo.

EN Organized by the newspaper Finance, the Environmental Meeting 2021 was held on 19 October, entitled “Advanced environmental project as a factor for success and adaptation to climate change”. During the meeting, dr. Barbara Čeh presented our Life BioTHOP project about the introduction of biodegradable twine in hop growing sector.