Predstavitev kompostiranja na nacionalni TV “Ljudje in zemlja”/ Composting of hop biomass intertwined with biodegradable twine presented at national TV “Ljudje in zemlja

SLO V tokratni izobraževalno-svetovalni oddaji “Ljudje in zemlja” je Lucija Luskar (IHPS), predstavila postopek kompostiranje hmeljevine prepletene z biorazgradljivo BioTHOP PLA vrvico.  Do celotne oddaje dostopate tukaj (BioTHOP kompostiranje pa  ob 7.50).

EN In the attached educational-advising episode Ljudje in zemlja (People and their land), Lucija Luskar (IHPS)  has presented the composting of hop biomass intertwined with biodegradable twine. You can take a look at the video here (BioTHOP copmpostin at 7.50).