Predstavitev kompostiranja v okviru projekta BioTHOP na RTV SLO v oddaji “Ljudje in zemlja”/ Composting within project BioTHOP presented at RTV SLO in “Ljudje in zemlja“

SLO V tokratni izobraževalno-svetovalni oddaji “Ljudje in zemlja” je Julija Polanšek (IHPS) predstavila postopek kompostiranja hmeljevine, prepletene z biorazgradljivo BioTHOP PLA vrvico. Dr. Barbara Čeh (IHPS) je predstavila nekaj izdelkov, ki so bili izdelani iz hmeljevine v okviru projekta. Nekateri hmeljarji pa so predstavili svoje izkušnje z biorazgradljivo vrvico. Do celotne oddaje dostopate tukaj (začetek na 34:47).

EN In the attached educational-advising episode Ljudje in zemlja (People and their land), Julija Polanšek (IHPS) has presented the composting of hop biomass intertwined with biodegradable twine. Barbara Čeh, PhD (IHPS) presented some products that were made from hop biomass as part of the project. Some hop growers presented their experiences with biodegradable twine. You can take a look at the video here (start at 34:47).