Predstavitev projekta in obisk Žatca, Češka / Project presentation and visitation of Žatec, Czech Republic, 23. – 24. 8. 2021

SI

V okviru strokovne ekskurzije smo se člani projekta Life BioTHOP s partnerji in sofinancerji v ponedeljek, 23. 8. 2021, odpravili na Češko. Obiskali smo Inštitut za hmeljarstvo v Žatcu, s katerim IHPS sodeluje že vrsto let, letos pa kot replikativna regija sodeluje tudi pri projektu LIFE BioTHOP, in sicer s testiranjem biorazgradljive PLA vrvice na njihovih hmeljiščih.  Po ogledu hmeljišč so skupaj z našo strokovno ekipo diskutirali o kompostiranju, ki bo sledilo obiranju hmelja z biorazgradljivo vrvico.

Poleg predstavitve projekta, vpeljavo krožnega gospodarstva v hmeljarstvo in biorazgradljivih izdelkov v hmeljarskem mestu Žatec, pa je sledil obisk našega partnerja v projektu TRIDAS. Direktor podjetja nam je razkazal proizvodnjo embalaže iz recikliranega kartona, v kateri nastaja tudi embalaža za steklenice vina, ki je narejena iz recikliranega kartona in hmeljevih vlaken. S tem obiskom  se je naša pot po Češki zaključila in polni novih vtisov smo se vrnili proti domu.

EN

Team Life BioTHOP with partners and co-financiers visited Žatec, Czech Republic, 23. – 24. 8. 2021. We went to Hop Research Institute, collaborate on IHPS, one of our replicative regions, where biodegradable PLA twine is being tasted on 1 ha of their hop fields. After visiting testing hop fields, the plan for composting hop biomass intertwined with PLA twine was made.

BioTHOP project with the introduction of circular economy in hop production and all biodegradable products based on hop fibres was presented to the municipality of Žatec. Subsequently, we visited our partner in the project TRIDAS that produces emballage trays for wine bottles. The CEO of the company presented their production processes and with that our journey across Czech ended.