Predstavitev projekta in rezultatov na nacionalni televiziji / Project presentation and it’s results on national TV

SLO

Ljudje in zemlja je izobraževalno-svetovalno oddajo, ki obravnava domala vse vidike kmetijstva v najširšem pomenu besede. Prvenstveno se ukvarja z neposrednimi deležniki (proizvajalci v posamezni kmetijski panogi) in njihovimi izkušnjami, problemi in praktičnimi rešitvami, vsebino pa nadgrajuje s strokovnjaki in drugimi deležniki, ki lahko kakorkoli vplivajo na razvoj te gospodarske panoge. V tokratni oddaji je dr. Barbara Čeh, vodja projekta, v obsežnem prispevku predstavila uporabo biorazgradljive BioTHOP PLA vrvice, katere nameščanje poteka v tem času. Poleg rezultatov glede uporabe vrvice smo se dotaknili tudi postopkov kompostiranja in drugih aktualnih tematik. Do celotne oddaje dostopate tukaj.

EN

Ljudje in zemlja (People and their land) is an educational-advising programme that considers all aspects of agriculture. Its primary activities regard direct stakeholders (producers in each agriculture sector), its experiences, problems, and practical solutions. The content is always upgraded and supported by experts and other stakeholders that have any kind of impact on a particular sector. In the attached episode, dr. Barbara Čeh, project manager, has presented the usage of biodegradable BioTHOP PLA twine that is being trained at this time. Amongst results regarding twine, we have spoken about composting of hop biomass intertwined with biodegradable twine and other relevant subjects. You can take a look at the video here.