Predstavitev projekta na simpoziju Novi izzivi v agronomiji 2021/ Project presentation on symposium New challenges in agronomy 2021

SLO:

Slovensko agronomsko društvo je organiziralo simpozij Novi izzivi v agronomiji 2021, ki je letos potekal virtualno. Simpozij se odvija vsako drugo leto in je namenjen vsem, ki s svojim raziskovalnim in strokovnim delom vplivajo na razvoj slovenske agronomije. Na dvodnevnem seminarju smo v posterski sekciji predstavili projekt in v obliki predstavitve predstavili rezultate poskusov kompostiranja hmeljevine prepletene s BioTHOP PLA vrvico. Naše prispevke lahko najdete v zborniku simpozija.

EN:

The Slovenian Society for Agronomy has organised a symposium New Challenges in Agronomy 2021, that took place on-line. The symposium that takes place every other year is aimed to all who by their research and professional work constructively influence the development of Slovenian agronomy. In scope of two-day event, we have presented project BioTHOP as a poster the results of composting hop biomass with BioTHOP PLA twine. You can take a look of our work in the Proceedings of symposium.