Prva serija embalaž iz hmeljevih vlaken za steklenice vina/ First generation of BiOTHOP bottle trays

Slika3

SI Prva serija biorazgradljivih BiOTHOP embalaž za steklenice vina iz hmeljevih vlaken je izdelana. V partnerskem podjetju TRIDAS, CZ so jih izdelali iz 50% hmeljevih vlaken. Hmeljeva vlakna pa je pripravil partner Zelfo Technology iz Nemčije. Trenutno poteka proces validacije.

EN So nice looks the first generation of  BioTHOP bottle trays – 100 % biodegradable and made by TRIDAS from CZ from 50 % hop fibres extracted by Zelfo Technology GmbH from Germany. The validation process is currently underway.