Solutions to the problem of plastics in agriculture – project LIFE BioTHOP as example of good practice/ Rešitve za problem plastike v kmetijstvu – primer LIFE BioTHOP, 25.9.2020, Pomurski sejem Gornja Radgona

120231450_205394004267888_2138614156871768807_n
SLO Na vrtovih Pomurskega sejma smo TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Ekoci Ekološka civilna iniciativa in Razvojna agencija Savinja predstavljali projekt LIFE BioTHOP, kot primer dobre prakse krožnega gospodarstva, dijakom Biotehniške šole Rakičan.

Tudi v sektorju kmetijstva se odnos do uporabe plastike prilagaja konceptu življenjskega cikla izdelka in krožnega gospodarstva, kar je predstavila vodja projekta BioTHOP dr. Barbara Čeh. Dr. Vesna Žepič Bogataj iz TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je izpostavila pomembne izsledke o bioplastičnih materialih in njihovi primernosti za izdelavo okolju prijaznih izdelkov v kmetijsko-predelovalni panogi.
Zahvaljujemo se Društvu za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Štajerska za dobro sodelovanje. Hvala tudi LIFE projektom Citruspack, Ceplafib in Life-BAQUA za trud, da uporabimo organske odpadke in se izognemo uporabi plastike.

EN  At the Pomurje Fair partners TECOS Development Center of Toolmaking of Slovenia, Institute of Hop Growing and Brewing of Slovenia, Ekoci Ecological Civil Initiative and Development Agency Savinja presented the LIFE BioTHOP project, as an example of good practice of circular economy, to students of the Biotechnical School Rakičan.

Also in the agricultural sector, the attitude towards the use of plastics is adapting to the concept of the circular economy, that was presented by the BioTHOP project leader Barbara Čeh. Vesna Žepič Bogataj from TECOS Development Center for Toolmaking in Slovenia highlighted innovations in bioplastic materials and their suitability for the production of environmentally friendly products in the agricultural sector.

We thank the Ajda Štajerska Society for good cooperation and the LIFE projects Citruspack, Ceplafib and Life-BAQUA for their efforts to use organic waste to avoid the use of plastic.