Spletna problemska konferenca “Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v Sloveniji”/ Virtual conference “Closing circular loops of bioplastic products in Slovenia” , 8.10.2021

SLO V okviru spletne problemske konference Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v Sloveniji, smo predstavili tudi BioTHOP LIFE projekt. Izvedeli smo, da bioplastika postaja vse bolj vpliven in zaželen material pri proizvajalcih plastičnih izdelkov in pri proizvajalcih, ki za svoje izdelke uporabljajo plastiko oziroma jih pakirajo v plastične materiale. Vse več podjetij se odloča za investiranje v razvoj, nakup, uporabo bioplastičnih materialov. Vendar, ali imajo bioplastični materiali v praksi svojo zaokroženo zanko? Ali je označevanje in komunikacija s potrošniki o ravnanju z bioplastičnimi materiali jasna in učinkovita? Poleg primerov dobrih praks je bila ob zaključku organizirana tudi okrogla miza z razpravo. Posnetek konference si lahko ogledate tukaj: Spletna problemska konferenca Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v Sloveniji – YouTube

EN At the web conference Closing circular loops of bioplastic products in Slovenia, we presented the BioTHOP LIFE project. We learned that bioplastics are becoming an increasingly desirable material for manufacturers of plastic products and for manufacturers who use plastic for their products or pack them in plastic materials. More and more companies are deciding to invest in the development, purchase, use of bioplastic materials. However, do bioplastic materials have their rounded loop in practice? Is labelling and communication with consumers about the handling of bioplastic materials clear and effective? Examples of good practice were presented. At the conclusion, a discussion was organized.