Srečanje deležnikov projekta/ Stakeholder meeting 28.7.2020

splet
Splet naslovna

SLO V Migojnicah na kmetiji Leskošek je potekalo srečanje deležnikov projekta LIFE BioTHOP. Poleg hmeljarjev iz Spodnje Savinjske doline, ki tudi letos testirajo BioTHOP biorazgradljivo vrvico, so se srečanja udeležili tudi  IHPS – vodilni partner projekta in organizator srečanja ter predstavniki partnerjev projekta TECOS in Razvojne agencije Savinja.

Dr. Vesna Žepič Bogataj in Peter Fajs iz celjskega TECOSa sta predstavila sadilne lončke, izdelane v okviru projekta iz PLA in 20% vlaken hmeljevine. S strani hmeljarjev  potrebujemo namreč povratne informacije glede izkušenj z vrvico in njihovo mnenje o prvih izdelanih lončkih, da nadaljujemo v smeri najbolj ustreznih tehnoloških rešitev za prakso. Lončki so lepo izdelani in označeni z logom projekta BioTOP, dogovorili pa smo se, da bi bila dobra oznaka še podatek, da je lonček biorazgradljiv, da bo jasno, v kateri zabojnik spadajo in kakšen je postopek za njihovo predelavo. Povedali smo, da se lončki že testirajo na IHPS – fotografije in video posnetki so na voljo na FB profilu projekta.

Velik poudarek projekta je tudi na kompostiranju. Lucija Luskar z IHPS je predstavila rezultate prve faze projekta in plane za letošnjo sezono. Ogledali smo si vzorce odličnega komposta iz lanske hmeljevine s primešano BioTHOP vrvico in prejeli osnovne informacije, ki bodo osnova za pripravo Uredbe za ravnanje z rastlinskimi odpadki – hmeljevino ter izmenjali mnenja o odzivu BioTHOP vrvice v hmeljiščih Spodnje Savinjske doline – demo regije projekta. Alenka Doler iz Razvojne agencije Savinja je povedala izkušnje pri diseminaciji rezultatov projekta med laično javnostjo.

Srečanje je zaključila vodja projekta dr. Barbara Čeh s koordinacijo  izmenjave izkušenj glede različnih praks na področju kompostiranja na kmetijah in kako se tega lotevajo v tujini ter izdelavo plana sodelovanja med hmeljarji in IHPS za drugo fazo projekta – sezono obiranja hmelja in kompostiranja 2020/2021.