Srečanje deležnikov/ Stakeholder meeting, 28.9.2021

SLO 28.9.2021 so predstavnice IHPS (Julija Polanšek, Lucija Luskar in dr. Barbara Čeh) razkazale slovenskim pridelovalcem hmelja proces kompostiranja na terenu  in predstavile rezultate biorazgradljivih vrvic.

EN 28.9.2021 Representatives of IHPS (Julija Polanšek, Lucija Luskar and dr. Barbara Čeh) demonstrated the composting process in the field and presented the results of biodegradable cords to the Slovenian hop growers.