Srečanje deležnikov v Braslovčah/ Stakeholder meeting in Braslovče

10 8 2021

SLO 10.8.2021 je v Braslovčah potekalo je tretje tehnološko srečanje hmeljarjev (60 udeležencev). Lucija Luskar iz IHPS je predstavila najpomembnejša dejstva o kompostiranju hmeljeve biomase z BioTHOP vrvico.

EN 10.8.2021 The third technological meeting of hop growers (60 participants)  took place in Braslovče. Lucija Luskar from IHPS presented the most important facts for hop biomass composting with BioTHOP twine.