Srečanje deležnikov v Braslovčah/ Stakeholder meeting in Braslovče

SLO 16.6.2021 je v Braslovčah potekal drugi tehnološki sestanek hmeljarjev (23 udeležencev) v letu 2021. Med drugim  smo govorili tudi o dveh LIFE BioTHOP produktih; in sicer o kompostu iz hmeljevine in sadilnih lončkih iz bioplastike in hmeljevih vlaken.

EN16.6.2021 The second technological meeting of hop growers (23 participants) in the year 2021 took place in Braslovče. Among other things, we talked about two LIFE BioTHOP products, hop compost and planting pots made of bioplastics and hop fibre.