The 1st BioTHOP project VIDEO »BioTHOP twine for sustainable hop-growing« / 1. VIDEO BioTHOP projekta »Hmeljarska vrvica BioTHOP za trajnostno pridelavo hmelja«

Zajeta slika - filmček

SLO Vabimo vas, da si ogledate 1. video pripravljen v okviru projekta LIFE BioTHOP. V hmeljarstvo uvajamo novo, 100 % biorazgradljivo PLA vrvico, ki se bo kompostirala na kmetijah in zamenjala sedanjo polipropilensko vrvico. Slednja temelji na fosilnih gorivih in njena razgradnja v okolju lahko traja do 450 let. Več si oglejte na HMELJARSKA VRVICA BioTHOP

EN You are kindly invited to watch the 1st video prepared within the LIFE BioTHOP project. A new, 100% biodegradable and on-site compostable PLA twine is being introduced to hop growing sector. This twine will replace the current fossil fuel-based twine which degradation in nature can take up to 450 years. Find more at BioTHOP TWINE FOR SUSTAINABLE HOP-GROWING