Video BioTHOP PLA twine installation/ Video o napeljavi BioTHOP PLA vrvice

EN:

Video about installation of the twine was made in order to replicate  BioTHOP method of circular economy, starting with using PLA biodegradable and compostable twine for hop support.

Watch the video here.

SLO:

Pripravili smo video o napeljavi vrvice, da lahko BioTHOP metodo oz.  krožno gospodarstvo vpeljali tudi v druge regije, začenši z uporabo PLA biorazgradljive in kompostabilne vrvice za oporo hmelja.

Video si oglejte tukaj.